Descobreix la Massana El Comú Tràmits i Gestions La Massana en un clic Turisme  
 
 
 
 
CADASTRE
 
URBANISME
 
Edictes

Febrer 2018

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU EXTERN
D'INFORMADORS TURÍSTICS PER L'ESTIU
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU EXTERN PER A LA
PROVISIÓ DE DUES PLACES D'AUXILIAR D'AGENT DE CIRCULACIÓ
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU EXTERN PER
LA CONTRACTACIÓ D'UN INSPECTOR COMUNAL
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU EXTERN DE
MONITORS AJUDANT DE MONITORS ESTIU
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU EXTERN DE
MONITORS D'ESPORTS D'ESTIU I SETMANES TEMÀTIQUES
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU EXTERN DE
MONITORS DE MITJA JORNADA DURANT EL CURS ESCOLAR 2018/2019
Sol·licitud de declaració jurada o de promesa
Sol· licitud de lloc de treball Monitor /Ajudant
Sol· licitud de lloc de treball
 
 
  Descobreix la Massana El Comú Tràmits i Gestions La Massana en un clic Turisme  
Comú de la Massana
Sant Antoni, 29  AD400 La Massana
Tel +376 736900