Convocatòria per cobrir una plaça de treballador públic indefinit com a xofer auxiliar.

Edicte del 17-12-2020 pel qual es convoca un procés selectiu en primera convocatòria per cobrir una plaça de treballador públic indefinit com a xofer auxiliar.

Per acord de Junta de Govern de data 14 de desembre de 2020, el Comú de la Massana ha acordat convocar un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria per una plaça de xofer auxiliar com a treballador públic de caràcter indefinit, d’acord el que disposa l’article 38 de l’Ordinació de la funció pública del Comú de La Massana.

Tota persona interessada a ocupar aquesta plaça s’ha d’adreçar al departament de Tràmits del Comú de La Massana per tal de conèixer les bases de la convocatòria i presentar la documentació corresponent. El termini per la presentació de les sol·licituds finalitza a les 12h hores del dia 15 de gener de 2021.

Tot el que es fa públic per a coneixement general.

La Massana, 17 de desembre de 2020

Per ordre del Comú

La secretària general

Mònica Rogé Pujal

Vist i plau,,

La cònsol major

Olga Molné Soldevila

Fitxer


[+ Veure totes les ofertes]

Inscriure'm