La carretera secundària d’Anyós a l’Aldosa es tancarà al transit del 21 al 24 de maig per enderrocar la part del mur contigua a l’esllavissada

El passat 19 d’abril es va produir una esllavissada de terres al carrer d’entrada a les urbanitzacions del Bosquet i el Cortalet, que connecta amb la carretera secundària 335. Aquesta carretera, que va d’Anyós a l’Aldosa, s’haurà de tancar al trànsit del 21 al 24 de maig per poder portar a terme les obres d’enderroc d’una part del mur contigua a la zona de l’esllavissada. Un cop enderrocat, ja es podrà procedir a la reconstrucció del carrer.

S’ha fet coincidir aquest tancament amb la setmana de vacances escolars per minimitzar l’impacte i les possibles molèsties. Els veïns de les urbanitzacions on es va produir l’esllavissada podran anar a casa seva a través d’Anyós.

En aquests moments ja s’ha acabat la execució de micropilotatges i es pot accedir amb vehicle a les urbanitzacions. De cara la setmana que ve, del 13 al 17 de maig, s’haurà de tallar l’accés rodat de 9.30 a 18.30 h per poder portar a terme els treballs de connexió d’aquests micropilotatges. Durant aquestes hores, els veïns podran deixar el cotxe a l’aparcament habilitat a peu de carretera i accedir-hi a peu. A partir de les 18.30 h i fins les 9.30 h del dia següent podran accedir a casa amb vehicle. També caldrà tallar el carrer, durant els mateixos horaris el dia 22 de maig, durant les obres d’enderrocament.

Es preveu que la globalitat de l’obra estigui acabada a principis de juliol.

9/5/2024