Centre Jove Punt 400

El centre jove Punt 400 és un equipament de proximitat polivalent adreçat a joves de 12 a 30 anys, des d’una vessant sociocultural, que promou i impulsa la socialització, la participació activa i dinamitza als joves de la parròquia, proporcionant informació, assessorament i oferint activitats socials, culturals, educatives i de lleure adaptades als seus interessos. Per tal d’assolir aquest objectiu, desenvolupa les següents actuacions:

 • Ofereix informació i assessorament als joves sobre els diferents àmbits d’actuació del centre  (educació, món laboral, salut, formació, etc.):
 • Informa, orienta i dóna suport als joves que ho requereixen sobre els diferents àmbits d’actuació, derivant a altres serveis de la parròquia o del país, si s’escau, coordinant-se amb aquests i fent el seguiment.
 • Organitza i desenvolupa xerrades i cicles temàtics sobre els diferents àmbits d’actuació del centre.

 

Promou la participació dels joves, facilitant espais d’intercanvi que potenciïn la xarxa social dels joves, millorant així, la seva cohesió social:

 • Fa una recollida i valoració de les demandes dels joves mitjançant diferents suports.
 • Organitza i desenvolupa activitats de dinamització amb els joves, des d’una vessant sociocultural i lúdic – educatives (jocs col·lectius, tallers, etc.)
 • Organitza i desenvolupa xerrades i cicles temàtics sobre els diferents àmbits d’actuació del centre.

 

Estimula la capacitat dels joves per expressar-se i aportar els seus punts de vista i opinions mitjançant el foment i el suport de la creació juvenil i la promoció cultural:

 • Dóna a conèixer formes d’expressió innovadores i diferents (mitjançant l’organització de diferents activitats i actes .
 • Organitza tallers i cursos en els àmbits cultural, social i educatiu com una intervenció educativa en el temps de lleure mitjançant activitats d’educació no formal, com una forma d’aprenentatge i adquisició d’habilitats.
 • Organitza i desenvolupa xerrades i cicles temàtics sobre els diferents àmbits d’actuació del centre.

 

Realitza una intervenció socioeducativa amb els joves en el cas que ho requereixin:

 • Ofereix suport emocional i afectiu mitjançant una escolta activa.
 • Realitza accions de prevenció de conductes de risc, com una forma d’evitar possibles problemàtiques futures. Així mateix, promou hàbits saludables entre els joves de la parròquia.
 • Porta a terme projectes d’integració i socialització, oferint un espai als joves amb problemàtiques socials.
 • Detecta problemàtiques que poden afectar als joves, deriva i es coordina amb altres serveis per treballar conjuntament sobre problemàtiques que puguin afectar als joves, fent el seguiment (Servei de Policia, Serveis socials especialitzats, Servei d’Informació, Orientació i Assessorament del Comú de la Massana, Servei de Proximitat, etc.).

 

Aquestes actuacions es concreten en uns serveis adaptats a les necessitats dels joves, així com en l’elaboració d’una programació d’activitats al llarg de l’any. Concretament, el Punt 400 compta amb els següents serveis:

 • Servei d’Informació i assessorament
 • Espai de participació
 • Tramitació del Carnet Jove
 • Racó de deures
 • Suport escolar
 • Ordinadors amb connexió a Internet
 • Xerrades i tallers
 • Dinamització i jocs col·lectiusTelevisió, DVD i consoles de videojocs
 • Activitats i jocs lliures
 • Organització d’activitats en èpoques de vacances escolars.
 • A l’estiu, a més, s’organitzen les setmanes #EstiuJove i #Tot Esport. Aquest és un servei adreçat a joves d’entre 12 a 17 anys per tal de donar resposta a aquells pares amb fills menors d’edat que entren dins la franja de joventut (a partir de 12 anys) i que volen que els seus fills estiguin atesos i realitzin activitats dirigides durant l’estiu. La proposta d’activitats que es realitza és una proposta atractiva pels joves, adreçada tant a públic femení com masculí, i adaptada als horaris dels joves, motiu pel qual només es realitzen activitats de mati amb possibilitat de menjador

Avd. Sant Antoni, 32B Edifici Comunal Els Arcs 5ena planta. AD400 La Massana


Informació d'interès

 • centrejove@comumassana.ad
 • (+376) 836 505 - 602 450