Circulació i atenció ciutadana

Entitats

Els agents de circulació comunals tenen la missió de vetllar per mantenir l’harmonia a la via pública.

Aquestes són les seves principals funcions:

  • Ordenar i dirigir la circulació i garantir la seguretat viària.
  • Assegurar la bona convivència a la parròquia, fent tasques d’inspecció i control per al compliment de les normatives que afecten els comportaments a la via pública.
  • Sancionar en cas d’incompliment de la normativa.
  • Intervenir i prestar auxili en accidents o catàstrofes.

 

  Ordinació de circulació de vianants i vehicles   Reglament sancionador