Dades demogràfiques

Població per quarts:

  • L’Aldosa: 762
  • Anyós: 896
  • Arinsal: 1.706
  • Erts: 524
  • La Massana: 5.432
  • Pal: 241
  • Sispony: 788

Població de la parròquia:

  • Total: 10.349

Més informació a: https://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp#