Dades demogràfiques

Població per quarts:

  • L’Aldosa: 802
  • Anyós: 923
  • Arinsal: 1.537
  • Erts: 487
  • La Massana: 5.176
  • Pal: 237
  • Sispony: 762

Població de la parròquia:

  • Total: 9.924

Més informació a: https://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp#