El Comú de la Massana actualitza l’impost sobre la propietat immobiliària per penalitzar els pisos buits

El ple del Consell del Comú de la Massana ha aprovat avui per unanimitat l’Ordinació Tributària i l’Ordinació de preus públics per a l’any 2024. Tant les taxes com els preus públics augmenten un 4,5 %, excepte l’Escola de Música i l’Esplai, que mantenen els preus d’inici de curs.

On hi ha hagut canvis ha estat en els impostos. El Consell ha donat llum verda a l’actualització del tipus de gravamen, que se situa en el 2,80 €/m2, amb una bonificació del 70% per als immobles de residència principal i activitats comercials que, per tant, pagaran 0,85 €/m2. D’altra banda les activitats agrícoles i ramaderes gaudiran d’una bonificació al 100%.

L’objectiu d’aquesta acció és fer un primer pas per començar a dibuixar el mapa de l’habitatge a la parròquia, ja que amb la diferenciació de l’impost en base a si hi ha, o no, alguna persona censada a l’habitatge es podran tenir dades sobre la situació i dissenyar projectes per guanyar habitatges a preus assequibles.

D’altra banda, l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals augmenta en un 4,50%, excepte la gestió d’habitatges d’us turístic, que s’ha establert en 14€/m2, mentre que l’explotació d’habitatges d’ús turístic ha quedat fixada en 6 €/m2.

El ple del Consell del Comú de la Massana ha començat amb el nomenament dels membres de la Junta i la delegació de competències d’aquest òrgan, que s’han ampliat per tal d’agilitzar al màxim els tràmits i millorar el servei a l’administrat.

En la mateixa sessió també s’ha aprovat la creació de les diferents comissions, onze en total. La cònsol major es farà càrrec de la Comissió d’Urbanisme, Cadastre, Límits parroquials, Administració i Comunicació, ja que un dels temes cabdals d’aquest mandat serà la modificació del POUP. Per la seva banda, el cònsol menor assumirà la presidència de dues comissions: Circulació i Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

La sessió s’ha tancat amb el nomenament de la nova secretària general, Laura Camps Solà, que ha jurat el seu càrrec.

16/1/2024