El Comú de la Massana amplia la seva seu electrònica

Continua endavant el procés de digitalització del Comú de la Massana, amb la finalitat d’evitar desplaçaments i millorar la comoditat en la tramitació dels documents.

El Comú ja disposava de la licitació electrònica, el pagament de diferents tributs i de les inscripcions a les activitats de vacances escolars. I aquesta setmana, la seu electrònica de www.lamassana.ad s’ha ampliat amb la incorporació de catorze tràmits: sis del Cadastre, tres de circulació i cinc de finances.

El procés per fer els tràmits és molt senzill. Només cal entrar al web del Comú de la Massana, clicar a la seu electrònica i accedir a la secció de Tràmits amb el certificat digital emès per l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Govern d’Andorra. En cas de no disposar del certificat o d’haver-lo de renovar, es pot fer al servei de Tràmits, en aquest cas presencialment, ja que cal acreditar personalment la identitat.

“El nostre objectiu és completar la digitalització per tal que els administrats puguin realitzar totes les operacions que permeten ser realitzades online i acompanyar la ciutadania en el procés de digitalització, especialment la gent gran i altres col·lectius que no estiguin familiaritzats amb l’ús de les noves tecnologies”, afirma el conseller responsable de la comissió de digitalització Marc Jové.

3/5/2023