El Comú de la Massana aprova la revisió del Marc Pressupostari 2016/2019

La potenciació de l?espai gastronòmic amb food truks és una de les novetats del mercat massanencLa potenciació de l?espai gastronòmic amb food truks és una de les novetats del mercat massanencLa potenciació de l?espai gastronòmic amb food truks és una de les novetats del mercat massanencLa potenciació de l?espai gastronòmic amb food truks és una de les novetats del mercat massanencLa potenciació de l?espai gastronòmic amb food truks és una de les novetats del mercat massanencLa potenciació de l?espai gastronòmic amb food truks és una de les novetats del mercat massanenc

18/3/2019