El Comú de la Massana dona llum verda a la licitació de les intervencions del pla de xoc a la xarxa d’aigua

Un cop detectades les deficiències a la xarxa d’aigua, a través d’una diagnosi dels recursos hídrics, el Comú de la Massana té previst tirar endavant un pla de xoc de forma urgent. La cònsol menor, Eva Sansa, afirma que “l’objectiu és millorar l’eficiència hidràulica a la xarxa d’aigua potable”. El Consell ha donat llum verda als plecs de condicions tècniques per poder tirar endavant la licitació d’aquests treballs.

Segons l’informe tècnic, cal portar a terme diferents actuacions, com detectar les fuites existents, sectoritzar la xarxa i fer-ne un aixecament. Dins el pla de xoc també s’inclou la instal·lació de vàlvules reductores de pressió i la implantació d’un sistema de telegestió per disposar de dades fiables i reduir les possibles pèrdues d’aigua. El Comú ja va aprovar un suplement de crèdit d’1,4 milions d’euros per millorar l’eficiència de la xarxa d’aigües.

Un altre dels punts de la sessió d’avui ha estat l’aprovació de l’addenda al contracte d’arrendament entre el Comú de la Massana i la societat Col·legis del Pirineu SA. Concretament s’ha aprovat l’ampliació de les instal·lacions escolars, per poder disposar de més aules i una zona polivalent. Amb el conveni s’autoritza la construcció i es deixa constància que en acabar el contracte d’arrendament aquesta ampliació quedarà en propietat del Comú de la Massana. La cònsol major, Olga Molné, ha valorat molt positivament que el centre privat inverteixi a les instal·lacions per millorar el servei i els equipaments.

D’altra banda, el Comú continua treballant per fer front a la demanda d’aparcament a la parròquia, en aquest cas a la zona del Través. L’edifici Mikado compta amb un ampli local de titularitat comunal, arran d’un conveni de cessió. Per tal de donar servei als veïns de la zona, s’ha acordat aprovar un suplement de crèdit per a la compra de càmeres i control d’accés a l’entrada de l’edifici. També s’ha aprovat un suplement per poder fer front a l’adquisició de càmeres per al caniparc, per millorar la seguretat a la zona.

A la sessió d’avui, s’ha aprovat la ratificació de la cessió i adscripció de drets i bens a EMAP SAU, ratificant i clarificant els decrets anteriors i adaptant-los a la integració de la societat a SETAP 365.

Un dels punts que es canvien és el cobrament d’un cànon per part del Comú de la Massana, que havia quedat en suspens fins el 2070, arran de dos decrets anteriors. Ara, es decretarà que aquest cànon s’haurà de tornar a cobrar a partir del 2031 i que serà del 4,48% dels ingressos dels forfets imputats a EMAP.

D’altra banda, també es detallen els terrenys i béns adscrits, definint les zones que queden fora del pacte de socis. Queden fora de l’adscripció la zona de les plaques solars, el camp de tir, els berenadors i l’heliport.

El ple del Consell ha facultat les cònsols per signar el corresponent conveni administratiu.

 

 

 

7/11/2022