La Massana amplia la seva participació a SETAP 365

Tal com estava previst al pacte de socis, la societat SETAP 365 -integrada per EMAP i ENSISA- portarà a terme una operació d’ampliació de capital, gràcies a la qual el Comú de la Massana n’ampliarà la seva participació, passant del 19,96% al 21,95%. En aquest procediment de capitalització de participacions preferents, el Comú de la Massana aportarà les preferents a SETAP via ampliació de capital mitjançant la subscripció de 26.161 noves accions per un valor de 2.923.0000 euros (dels quals 26.161 euros corresponen a l’ampliació del capital social i 2.896.839 euros corresponen a la prima d’emissió), equivalents a gairebé el 2% del capital social de la societat SETAP 365, SA. Aquesta ampliació va lligada al procés d’adquisició de participacions preferents d’EMAP a les entitats bancàries, subscrita al 2019, i que es completarà al 2026, moment en el qual, el Comú de la Massana arribarà a tenir el 25,73 % de SETAP 365. 

La cònsol major, Olga Molné, ha recordat que el Comú de la Massana pot arribar a tenir el 30% de la societat, tal i com es va acordar en el pacte inicial, per tal de tenir una paritat dins de SETAP.

El ple del Consell ha donat llum verda a les cònsols per signar aquesta operació dins la Junta general extraordinària de SETAP 365, en la qual també s’aprovarà la integració dels accionistes minoritaris d’ENSISA a través de la subscripció de 2.583 noves accions.

Pel que fa a temes de serveis públics, el Comú de la Massana ha aprovat modificacions a dos articles del Pla d’Urbanisme per definir que totes les plaques solars que s’instal·lin tant a cobertes com a solars o fiques han de ser de color negre, amb l’objectiu d’harmonitzar visualment aquestes estructures. D’altra banda, les bombes de calor no es poden instal·lar de forma vista, a no ser que estiguin camuflades per elements propis de l’edifici o embellidors, que hauran de ser valorats i aprovats pel Comú.

També s’ha aprovat el conveni de cessió urbanística anticipada entre el Govern, el Comú i el Quart de la Massana per tal de poder portar a terme el projecte d’eixamplament de la carretera general 4, entre la Massana i Erts.

En un altre sentit, el ple del Consell ha votat a favor de signar els convenis per a la cessió anticipada de vialitat del projecte de la desviació de la Massana.

D’altra banda, el Comú de la Massana ha aprovat l’Ordinació del Codi de conducta i bones pràctiques dels cònsols i consellers, que defineix clarament els conflictes d’interessos i atorga transparència i confiança en el desenvolupament dels càrrecs. En la mateixa sessió s’ha aprovat el Reglament intern de protocol, cerimonial i d’honors i distincions atorgats en l’àmbit comunal. Es tracta de regularitzar i estandarditzar la utilització dels signes distintius i els procediments protocol·laris, com per exemple la vestimenta dels cònsols i consellers,  la rebuda d’autoritats o l’atribució del títol de ciutadà d’honor.

En aquesta darrera sessió de Consell ordinari, el conseller de Finances, Jordi Areny, ha presentat la memòria explicativa de la liquidació provisional de comptes a 30 de setembre del 2023, que se situa al 52% del previst pel que fa a la despesa i al 95% pel que fa als ingressos. El resultat pressupostari provisional és de 3,2 milions d’euros.

28/12/2023