La Massana manté la inversió en 3,1 milions d’euros

El Comú de la Massana  ha aprovat un pressupost de 14.551.176 euros, un 3% més que l’exercici anterior. “Aquest pressupost assegura un bon nivell d’inversió per garantir la qualitat de vida a la parròquia i a més permet reduir l’endeutament i recomprar participacions preferents”, afirma la cònsol major, Olga Molné.

Pel que fa al capítol de despeses, cal remarcar que les inversions se situen en 3,1 milions d’euros. El conseller de finances, Jordi Areny, ha desglossat algunes de les partides més importants, com la destinada a la millora de la xarxa d’aigües, la remodelació de les places de la Ciutadania i de l’Església, l’embelliment del Cap del Carrer de la Massana i de l’entrada al Parc Natural del Comapedrosa o les obres de remodelació de l’abocador, l’eixample de les carreteres d’Escàs i Sispony. Les despeses de personal augmenten un 4,2% per tal de poder fer front a la gestió de l’acompliment.

La previsió dels ingressos també augmenta un 3,1 %. “Hem volgut ser molt prudents i ens hem guiat per la tendència a l’alça dels dos darrers exercicis, en què s’ha notat un augment sobretot en el sector de la construcció”, ha assegurat Areny.

L’endeutament previst a final d’exercici és d’11 milions d’euros, un milió menys que a tancament del 2019. Pel que fa a l’operació d’emissió de preferents, es preveu una recompra d’1.461.500 euros,  per la qual quedarien per recomprar 8,7 milions.dels 19 inicials.

En la mateixa sessió, donant compliment a la llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, també s’ha aprovat el marc pressupostari 2020-2023. El marc compleix els objectius d’endeutament i despesa. Un dels punts més destacats és la previsió d’inversió de 5 milions d’euros a l’estació de Vallnord Pal Arinsal. Areny ha puntualitzat que de moment només hi ha la previsió dinerària i que s’ha de treballar el projecte amb l’estació.

El ple del Consell també ha donat llum verda a la proposta de despesa de les obres d’enderroc de l’annex al poliesportiu de l’Aldosa, uns treballs que s’han portat a terme dins el termini previst.

11/3/2020