Mesures urgents d’estalvi d’aigua fins el proper dimarts 17 d’octubre

Les altes temperatures i l’allargament del període de sequera estan incidint directament en les reserves d’aigua del dipòsit de Grau Roig, al Parc Natural del Comapedrosa, que subministra la major part de la parròquia. Durant els darrers dies s’ha realitzat amb urgència un pla de mesures per aplicar en cas que el dipòsit arribi a un percentatge de la seva capacitat que no garanteixi la distribució d’aigua.

Aquest pla inclou tres nivells, en base a la gravetat de la sequera i al seu impacte en el volum d’aigua del dipòsit. En aquests moments estaríem en el nivell dos, amb una oscil·lació d’entre el 25 i el 40% de la capacitat. “Això significa que de moment es garanteix el subministrament d’aigua però que ja cal aplicar mesures per evitar que aquest continuï baixant i permetre la seva recuperació. Per tant, a banda de les mesures que ja aplica el Comú des de fa dies, ara fem una crida perquè “els ciutadans racionalitzin al màxim el consum d’aigua i entre tots evitem una situació que obligui a dur a terme mesures més restrictives”, afirma la cònsol menor, Eva Sansa.

Una de les mesures que ha pres és el Comú és prohibir els regs, amb aigua provinent de la xarxa pública. També es demana que no es renti el vehicle ni cap altre ús que comporti una despesa excessiva d’aigua. Cal recordar que aquestes mesures són de molt curt termini, per això es demana posposar qualsevol consum rellevant d’aigua que pugui esperar uns dies.

D’altra banda, des de la setmana passada, el Comú de la Massana està realitzant el control dels consums excessius d’aigua dels privats. Si es detecta un consum desmesurat s’avisa a la propietat perquè revisin una possible fuita. En cas negatiu, es demana una racionalització del consum.

El Comú de la Massana ha adoptat mesures d’estalvi d’aigua, com tancar les diferents fonts i regar únicament a les zones on es pot utilitzar l’aigua del freàtic (parc del Prat Gran i Santa Caterina). De forma paral·lela, s’està intensificant el pla de millora de la xarxa d’aigua, amb l’anàlisi de possibles captacions.

“El dipòsit de Grau Roig és suficient per garantir l’aigua a tota la Massana, però cal abastir-lo, fent front al nou problema derivat del canvi climàtic: segons els experts, la quantitat de pluja és similar a anys anteriors però les pluges es concentren a la primavera, provocant èpoques massa humides i èpoques massa seques i això provoca que tinguem menys disponibilitat d’aigua”, explica Eva Sansa. Per aquest motiu el Comú ja està treballant des de fa mesos en millorar la resiliència i capacitat de la xarxa d’aigua potable, a través d’un pla que s’anirà aplicant per fases.

Pel que fa al consum global d’aigua a la Massana, en aquests moments s’està aproximadament al mateix nivell que els anys previs a la pandèmia, ja que durant la crisi sanitària va disminuir a causa del tancament dels negocis. La xifra d’enguany està seguint una evolució similar a la del 2022, que es va situar 15% per sota del període comprès entre el 2015 i el 2017, quan es va disparar per sobre dels  750.000 m3.

El Comú de la Massana va iniciar fa dos anys un pla de millora de la xarxa d’aigua que ja ha donat els primers resultats, ja que gràcies a l’operatiu de recerca i reparació de fuites s’ha aconseguit que no es perdin més de 40.000 litres al dia. A finals de desembre es preveu que estiguin instal·lats un conjunt de sistemes, que contribuiran a un estalvi important d’aigua, i també s’espera cloure els treballs de digitalització del sistema, essencials per millorar l’eficiència de la xarxa.

D’altra banda, també s’està treballant en un pla d’enginyeria, que està estudiant diferents alternatives per ampliar la capacitat de captació de la xarxa d’aigua de la Massana, que actualment depèn en gran mesura d’una única captació. D’aquesta manera es comptaran amb alternatives que permetran compensar les davallades en el cabdal de les fonts, com està passant actualment.

Cal tenir en compte, pel que fa a la pròxima temporada d’hivern, que els canons de neu no estan connectats a la xarxa d’aigua potable, sinó que es proveeixen de les basses pròpies de l’estació.

13/10/2023