Obres de millora a la zona de les escoles

Aquesta setmana han començat els treballs d’eixample del carrer de les escoles per poder dotar d’una vorera a l’únic tram on no n’hi havia, d’uns dotze metres lineals. D’altra banda també es construirà una rotonda per agilitzar el trànsit en aquesta zona, sobretot a l’hora d’entrada i sortida de les escoles. Les obres han de quedar enllestides durant la primera setmana de setembre i el cost aproximat és d’uns 37.000 euros.

D’altra banda, també està en curs la reforma del dipòsit de la Caubella, que quedarà enllestit a finals d’octubre, i pròximament també es treballarà en la refecció de les captacions dels Hortons, a Sispony i dels perímetres de captació a Arinsal. Aquestes obres formen part de la campanya de millora progressiva de la xarxa d’aigua potable. Durant aquest exercici es preveu invertir 526.000 euros en la xarxa d’abastament d’aigua.

12/8/2020