Pesca

Pesca

Des de la primavera fins a la tardor, les llicències que permeten pescar en els fèrtils llacs i rius andorrans es poden adquirir a l’enllaç següent: llicències de pesca. El gran nombre de peixos que neden per les aigües d’Andorra converteixen aquests llocs en un paradís per als amants de la pesca.

La pràctica de la pesca
LA LLICÈNCIA DE PESCA
La llicència de pesca de temporada està composta pel carnet de pescador, personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. El port dels dos documents és obligatori per practicar la pesca. Els pescadors, residents o no, que disposen del MIL (o del certificat electrònic) i del carnet de pescador poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits (https://www.e-tramits.ad). Si el pescador no disposa d’un MIL (o del certificat electrònic) ha de pagar directament la llicència de temporada als serveis de tràmits de l’edifici administratiu del Govern o dels comuns.
 
El carnet de pescador es demana als serveis de tràmits de l’edifici administratiu del Govern o dels comuns. A la sol·licitud cal adjuntar -hi una fotografia actual en color de 3,5 x 4,5 cm i la còpia d’un document oficial d’identitat amb el domicili vigent, per als pescadors estrangers no residents.
Es pot tramitar la renovació del carnet per correu electrònic enviant el formulari (https://tramits.govern.ad/tramits/I1T001.pdf) a admin.pesca@govern.ad, amb la foto corresponent (escanejada en color).
Les llicències turístiques de pesca, així com els permisos d’acotats i de pesca sense mort, es poden obtenir per l’aplicació de Pesca en línia: https://tramits.govern.ad/LlicenciesPesca/
Els preus inclouen la quota de soci de la Federació Andorrana de Pesca (www.facip.com).