Pesca

Pesca

Des de la primavera fins a la tardor, les llicències que permeten pescar en els fèrtils llacs i rius andorrans es poden adquirir a l’enllaç següent: llicències de pesca. El gran nombre de peixos que neden per les aigües d’Andorra converteixen aquests llocs en un paradís per als amants de la pesca.

La pràctica de la pesca
LA LLICÈNCIA DE PESCA

La llicència de pesca de temporada està composta pel carnet de pescador, personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. El port dels dos documents és obligatori per practicar la pesca. Els pescadors, residents o no, que disposen del MIL (o del certificat electrònic) i del carnet de pescador poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits (https://www.e-tramits.ad). Si el pescador no disposa d’un MIL (o del certificat electrònic) ha de pagar directament la llicència de temporada als serveis de tràmits de l’edifici administratiu del Govern o dels comuns.

El carnet de pescador es demana als serveis de tràmits de l’edifici administratiu del Govern o dels comuns. A la sol·licitud cal adjuntar -hi una fotografia actual en color de 3,5 x 4,5 cm i la còpia d’un document oficial d’identitat amb el domicili vigent, per als pescadors estrangers no residents.

Es pot tramitar la renovació del carnet per correu electrònic enviant el formulari (https://tramits.govern.ad/tramits/I1T001.pdf) a admin.pesca@govern.ad, amb la foto corresponent (escanejada en color).

Les llicències turístiques de pesca, així com els permisos d’acotats i de pesca sense mort, es poden obtenir per l’aplicació de Pesca en línia: https://tramits.govern.ad/LlicenciesPesca/

Els preus inclouen la quota de soci de la Federació Andorrana de Pesca (www.facip.com).

EL PERMÍS D'ACOTAT DE PESCA

El permís d’acotat de pesca és el document personal i intransferible, la tinença i el port del qual són obligatoris per practicar la pesca als acotats de pesca, a més de ser titular de la corresponent llicència de pesca. Solament es pot obtenir 2 permisos d'acotat amb captura per dia i per pescador.

PESCA SENSE MORT

La pesca sense mort es practica obligatòriament amb esquers artificials d’un sol ham, i l’ham ha de ser sense arpó o amb l’arpó xafat, i consisteix en retornar vius immediatament a l’aigua els exemplars capturats. Els peixos capturats han de ser extrets de l’aigua obligatòriament amb l’ajuda d’un salabret. Els titulars de les llicències de pesca o de permisos d’acotat de pesca sense mort han de dur obligatòriament un salabret.

Mapa Pesca 2021