Ramaderia

Els ramaders de la parròquia disposen d’un servei de guarda de bestiar durant l’estiu. Per poder gaudir del servei cal omplir la sol·licitud.


Informació d'interès