El romànic a les valls

El romànic a les valls

Les construccions romàniques, realitzades en molts casos sobre terrenys de complicat accés, s’han mantingut alienes a les grans injustícies que els temps moderns han causat al patrimoni cultural. Així, s’ha aconseguit conservar viva la riquesa d’unes esglésies senzilles però alhora hereves del veritable romànic del segle XI, i que són la prova del respecte d’un poble envers les tradicions i el llegat cultural dels seus avantpassats.